PŘED VZLETEM

Jak dlouho trvá příprava zakázky

V případě létání nad hustě osídleným prostorem (jde o prostor, který je ve velkoměstě, městě nebo osadě používán převážně k bydlení, obchodním činnostem nebo rekreaci (např. zástavba, obytné a obchodní zóny, parkoviště obchodních center, parky, hřiště, apod.)), zvláště chráněným územím (CHKO, národní parky apod.), ochranným pásmem vod a liniových staveb (silnice, železnice, produktovody)kdy je třeba zajistit povolení na úřadu pro civilní letectví, zadejte objednávku alespoň s dvoutýdenním předstihem.

V ostatních případech (ve volné krajině) lze za příznivých povětrnostních podmínek provést let v  horizontu několika dní.

Co je třeba zařídit předem

Aby finální výstup splnil Vaše očekávání, musíme si předem ujasnit hrubý scénář akce, pro jaký účel záběry vznikají, z jaké výšky a vzdálenosti budou pořízeny. Spolu doladíme detaily a vymyslíme nejlepší možnou variantu.

Následuje zmapovaní přilehlého okolí, písemný souhlas majitele vzletového pozemku a všech zúčastněných osob, zábor pozemních komunikací  apod. 

Letová omezení

KDY nelze létat 

  • v noci
  • za deště či mrholení
  • při omezené viditelnosti
  • při hrozbě tvorby námrazy 
  • při teplotách pod mínus 10°C 
  • rychlosti větru přesahujícím 10m/s 
  • při výskytu oblačnosti ve výšce letu

KDE nelze létat 

  • v zakázaných, nebezpečných a jinak omezených letových prostorech (pouze ve výjimečných případech a jen s povolením ÚCL)
  • v letištní provozní zóně neřízeného letiště, pokud nejsou splněny podmínky provozovatele letiště a koordinace s letištní informační službou
  • v řízeném okrsku letiště bez povolení příslušného řízení letového provozu 

Podrobné informace najdete v Doplňku X leteckého předpisu L2