FOTOGRAFIE

Letecké snímky pořízené z různých úhlů skvěle vystihují objekty jako součást širšího a rozsáhlejšího krajinného kontextu. Oproti fotografiím pořízeným ze země dokážou nesrovnatelně lépe zachytit atmosféru místa, podtrženou například specifickým ročním obdobím nebo světelnými poměry.  


Nacházejí uplatnění při prezentaci obcí a měst, památek, resortů, turisticky atraktivních míst, podnikatelských objektů, prvků infrastruktury, nemovitostí určených k prodeji či vodních ploch a přírodních scenérií.

Kolmo zachycené snímky nejlépe vystihnou půdorys krajinné mozaiky a obrazce, které jinak zůstávají oku smrtelníka utajeny. Skvěle dokumentují situaci na staveništi, skladovací prostory, nebo třeba hospodářská zvířata. 


Obrázek vydá za tisíc slov.  Co takhle vydařená letecká fotka ??

Je dobré mít na paměti, že poutavost leteckých fotografií neroste s narůstající letovou výškou. Základem vydařeného snímku je dostatečný kontrast, výskyt linií a tvarů spolu s vhodnými světelnými poměry. 

TA FOTKA JE UPROSTŘED PŘEEXPONOVANÁ!!

Zachycené fotografie procházejí v závislosti na způsobu budoucího využití úpravami, které je vybrousí k dokonalosti. SEM DÁT POROVNÁNÍ