INSPEKCE

první aplikace bezpilotních systémů, která se ujala v celosvětovém měřítku

Náročné a často přímo neproveditelné výškové kontroly jsou minulostí. Díky nasazení bezpilotních zařízení mohou být vaše inspekční procesy úspornější, efektivnější a bezpečnější. Bez nutnosti přerušení provozu lze jednoduše získat aktuální informace o situaci na staveništi a prověřovat stav technických zařízení, dopravních systémů, výškových staveb nebo distribučních soustav.  

první aplikace bezpilotních systémů, která se ujala v celosvětovém měřítku 

Sběr přesných dat, který se dříve neobešel bez rizikového pohybu ve výškách a trval dlouhé hodiny či dny, je nyní záležitostí několika minut. Při periodickém monitoringu lze s časovým odstupem pořizovat naprosto totožné snímky. Často využívanou možností je sledování záběrů z kamery v reálném čase na pozemním monitoru.